challenge

dictator

Start de challenge.

President Isimo is de dictator van een verzonnen land. Maar wat is een dictator nu juist?

Duid de juiste stellingen aan.

Vind de dictators.

Kan jij zien wie de dictator is op de volgende foto’s? Klik op het hoofd van die persoon en kom het te weten.

Jozef Stalin

Jozef Stalin was tot aan zijn dood in 1953 leider van de Sovjet Unie, een natie die we nu kennen als Rusland. Hij deed zijn onderdanen als slaven werken in fabrieken en verplichtte de boeren om grote delen van hun productie en winst over te leveren aan de staat.

Adolf Hitler

Adolf Hitler is misschien wel de meest bekende dictator allertijden. De Duitser wilde zichzelf zoveel mogelijk naties toe-eigenen om zijn ‘Derde Rijk’ te stichten. In dit Rijk was geen plaats voor Joden, die hij allemaal wilde uitroeien. Toen hij de oorlog bleek te verliezen, pleegde hij zelfmoord in 1945.

Benito Mussolini

Benito Mussolini was regeringsleider van Italië ten tijde van WO II. Hij kreeg de bijnaam ‘Il Duce’. Mussolini was de stichter van het fascisme: hij wilde de menselijke soort verbeteren door niet te investeren in ‘de zwakken’, om enkel ‘de sterksten’ over te houden.

Kim Jong-Un

Kim Jong-Un is het huidige staatshoofd van Noord-Korea. Noord-Korea is een gesloten staat waar mensen niet makkelijk binnen of buiten kunnen. Daarom weet niemand erg goed wat er zich in binnen de landsgrenzen afspeelt.

Kraak de code!

Super! Je bracht deze challenge tot een goed einde. 

Versleep dit vak en ontdek een letter van het codewoord. Onthoud deze goed of schrijf het op!

U

Klaar met de challenge?